Йога – розуміння життя через відчуття

- Advertisement -

Йога – це практична наука життя, яка відкриває безпосередньому досвіду не тільки поле абсолютного Буття, але також всі рівні відносного світобудови.

Мета Йоги – отримати знання шляхом безпосереднього сприйняття (тобто через відчуття).

У більшості людей поняття Йога несе відчуття чогось дуже складного, що потребує якихось надприродних фізичних здібностей, тому що модно званий вид спорту.

На нашу сучасну мову Хатха-йогу можна перекласти як «лікувально-оздоровчу фізичну культуру», тому що всі абсолютно вправи та послідовність їх виконання в Хатха-йозі має оздоровчо-лікувальний характер.

Слово «йога» утворене від санскритського кореня «юдж», що означає «пов’язувати», «з’єднувати», «скріплювати», «зчіплювати», а також «звертати, зосереджувати увагу», «вживати», «вживати». Воно також означає спілку чи спільність. Це справжнє єднання нашої волі з Божою волею.

Коли в даний час говорячи про йогу, найчастіше мають на увазі розділ хатха-йоги, пов’язаний із фізичними вправами. Згідно з вченням йоги, наше тіло живе за рахунок позитивних та негативних струмів. Якщо вони перебувають у рівновазі, то можна говорити про здоров’я та гармонію тіла. Мовою стародавньої символіки позитивний струм позначається словом «Ха» (Сонце), а негативний — словом «Тха» (Місяць). Від злиття цих двох слів і отримуємо слово «Хатха-йога», сенс якого символізує єдність протилежностей, позитивного та негативного полюсів чи явищ у житті.

Фізичні вправи являють собою «азбуку» йоги, її необхідний ступінь, оскільки лише через повне фізичне здоров’я та контроль за діяльністю тіла може бути досягнуто розумової, духовної та моральної досконалості. Вважається науково доведеним, що отримати користь із серйозних занять гімнастикою йоги можуть і здорові та хворі, чоловіки та жінки, люди всіх професій та соціальних верств, практично будь-якого віку (хоча в кожному віці потрібна консультація фахівця).

Різновиди йоги

Хатха йога – виникла в ІХ-Х ст. н. е. внаслідок об’єднання ідей тілесних практик класичної йоги та тантризму (уявлення про циркуляцію життєвих енергій у людському тілі). Це наука самовдосконалення. Хатха з санскритського означає навмисний. Хатха-йога веде своє походження з Індії, вона була принесена на захід безліччю відомих йогів, включаючи Парамахамса Йогананда, Шрі К. Паттабхі Джойса, Свамі Сатчитананду, Б.К.С. Айєнгара. Цей вид йоги є врівноваженням життєвої сили (прани), керування потоками енергій ув’язнених у тілі. Включає практику технік, що очищають, мудрі і бандхі, асани, пранаяму.

Г’яна-йога – цей вид йоги відбувається у вигляді медитації на Ом *. Очищає увагу та розум. В результаті чистоти розуму знаходить здатність розрізняти і зречення. Придбайте чотири кваліфікації (сад-хана чатуштайя) — вівіку (здатність відрізняти справжнє від хибного), шість чеснот, мумукшут-тву (прагнення порятунку від перероджень) і вайрагью (зречення).

Мантра-йога – ця йога, досягається шляхом повторення певних заклинань та звуків. Тобто. використовує енергію світла (через візуалізацію) та звуку, для досягнення духовного досвіду.

Бхакті-йога – йога відданого служіння та любові до персональної форми Абсолюту. Досягається шляхом благочестя та самовідданої любові.

Лайя-йога – Її основним засобом є медитація. Мета – пробудження у вегетативної системі, «латентної» психічної енергії. Об’єкти концентрації є специфічні геометричні фігури (янтри), слова (мантри) і картини (даяти).

Карма-йога – досягається за допомогою роботи та дії; йога неприхильності до результатів, здійснення благородних моральних вчинків.

Ефект від йоги

Великий теоретичний та практичний інтерес становить терапевтичний ефект медитації. На Заході медитація вже давно застосовується як засіб саморегуляції, психокорекції, терапії та психотерапії. В основі такого застосування медитації лежать дані про те, що ця техніка позитивно впливає на психосоматичні порушення, пов’язані зі стресом і тривожністю.

Проведено велику кількість робіт, які вивчали можливості застосування медитації для зменшення страхів, фобій, стресів та гіпертонії. Всі дослідження відзначають успішний вплив медитації при різних синдромах: страху закритого простору, іспитів, самотності, серцевого нападу, при неврозах тривоги, при хронічних болях різної природи, при реабілітації після важких захворювань, наприклад, інфаркту, при таких психосоматичних захворюваннях, як бронхіальна . Цікавими є експерименти, що оцінюють можливість застосування медитації для зняття тривожності, що передбачають застосування в контрольній групі дихальних вправ та асан Хатха-йоги. Виявилося, що значне зменшення тривожності відбулося групи медитації.

Слід все ж таки відзначити, що основною метою йоги, що робить її привабливою для широких верств населення, є не терапія і не сенсаційні результати, а здоровий спосіб життя та розвиток природних якостей організму.

Дослідницькі роботи

Нині давнє вчення йоги стає предметом дедалі більше пильного, глибокого вивчення із боку західної науки. За кордоном створені спеціалізовані дослідні установи: науково-дослідні інститути йоги у Бомбеї та Делі, Міжнародний інститут йоги у США, Академія йоги у Франції, спеціалізовані центри в Англії, ФРН, Швейцарії, Італії, Канаді, Японії, Болгарії та інших країнах. Практичне вивчення йоги стає популярним серед населення багатьох країн світу, у колах вчених та політиків, представників світу мистецтва та ділових людей.

Вчені та фахівці сьогодні ще тільки намагаються розібратися та зрозуміти, що таке йога та хто такі йоги. При цьому у них виникають певні труднощі, оскільки сучасна наукова методологія поки що погано справляється з адекватною сценкою теоретичних основ йоги та її практичних результатів. Це відноситься, до речі, і до інших суміжних з йогою прикордонних областей — до екстрасенсорики, астрології, уфології. У той самий час саме вчення йоги може дати підходи до розуміння цих поки що спірних дисциплін. Поки вчені своїми засобами досліджують йогу та йогів, тисячі людей зараз звертаються до цього вчення і починають займатися йогою самостійно або в групі.

Хоча практика йоги і суворо індивідуальна, вона сприяє еволюційному розвитку як окремих людей, а й цілих колективів. Це особливо актуально нині, коли більшість людей тягнуться до духовності, до розвитку самосвідомості. Сучасні умови — повернення людині її прав, відкритість та гуманізація суспільства — спрощує, сприяє впровадженню принципів йоги у спосіб життя кожної людини.

Йога відкрита для всіх. Кожен може взяти із неї стільки, скільки зможе.

- Advertisement -
- Advertisement -